Kalendarium

Data
Zdarzenie
12 lutego 2021 r.
Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku
11 maja 2021 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2021 roku
28 maja 2021 r.
Raport roczny za 2020 rok
10 sierpnia 2021 r.
Raport kwartalny za II kwartał 2021 roku
12 listopada 2021 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2021 roku