Realizowane przez nas projekty z dofinansowaniem
ze środków unijnych

“Technologia generowania realistycznych wizualizacji tras kolejowych na potrzeby profesjonalnych symulatorów szkoleniowych”

Celem projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii proceduralnego generowania wizualizacji 3D tras kolejowych na potrzeby symulatorów szkoleniowych dla maszynistów pociągów. Opracowana technologia w maksymalnym stopniu zautomatyzuje generowanie modeli 3D tras kolejowych w oparciu o dostępne dane geoinformacyjne. Przygotowana technologia będzie zoptymalizowana pod oczekiwania firm szkolących maszynistów na symulatorach pociągów jednocześnie może zostać wykorzystana przez producentów symulacyjnych gier kolejowych. Zawierać będzie zestaw potwierdzonych badawczo cech i funkcji, które ułatwiać będą firmom tworzenie realistycznych scenariuszy szkoleniowych, a firmom tworzącym gry opracowywanie angażujących emocjonalnie i wywołujących immersję rozgrywek w roli gracza-maszynisty.

Projekt jest realizowany przez Simteract S. A., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działania Projekty B+R przedsiębiorstw; Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 4.394.475,00 zł, wartość dofinansowania 3.185.345,00 zł.

“CGS – City Games Symulation”

Celem realizacji prac badawczych jest opracowanie innowacyjnego modułu symulacji środowiska miejskiego zawierającego ruch uliczny, reakcje i rozwój społeczeństwa oraz wpływ siatki dróg na gameplay dla potrzeb produkcji gier komputerowych (CGS – City Games Simulation).

Projekt jest realizowany jest w ramach inwestycji funduszu Leonardo Fund współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, wartość dofinansowania 800.000,00 zł.

“Promocja produktów Spółki Simteract na zagranicznych rynkach branżowych”

Projekt jest promocją produktów Spółki na zagranicznych rynkach tak by świadomość globalnego Klienta IT/ICT dot. Polskiej Marki przełożyła się na zwiększenie rozpoznawalności marki, sprzedaży oraz zatrudnienia. Głównym rynkiem docelowym są kraje anglojęzyczne a w szczególności Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) gdzie planujemy promocję poprzez obecność na międzynarodowych targach branżowych.

Celem projektu jest stworzenie świadomości Marki oraz Produktu na rynkach anglojęzycznych i powiązanych (posługujących się językiem angielskim w drugiej kolejności po natywnym).

Zapytania ofertowe aktualne

Brak

Zapytania ofertowe archiwalne

Pracownik Badawczy – Deweloper Assetów
2020-10-15 do 2020-11-16

Pracownik Badawczy – Administrator DevOps
2020-09-11 do 2020-10-12

Pracownik Badawczy – Programista Silnika
2020-09-11 do 2020-10-12

Pracownik Badawczy – Programista/Architekt UX/UI
2020-09-11 do 2020-10-12

Pracownik Badawczy – Deweloper Assetów
2020-09-11 do 2020-10-12

Pracownik Badawczy – Programista algorytmów proceduralnych generowania otoczenia i krajobrazu
2020-09-11 do 2020-10-12

21.07.2017 – 28-07-2017
Dostawa 5 szt. systemu operacyjnego oraz 6 szt. oprogramowania zabezpieczającego typu firewall i antywirus. Więcej szczegółów »

21.07.2017 – 28-07-2017
Dostawa pięciu stacji roboczych o wysokich parametrach wydajnościowych – czterech stacjonarnych i jednej mobilnej. Więcej szczegółów »

21.07.2017 – 28-07-2017
Zestaw sieciowy. Więcej szczegółów »

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/21.07.2017 – 28-07-2017
Zestaw sieciowy. Więcej szczegółów »

02.08.2017 – 09-08-2017
Dostawa jednej mobilnej stacji roboczej o wysokich parametrach wydajnościowych. Więcej szczegółów »

02.08.2017 – 09-08-2017
Dostawa czterech stacjonarnych stacji roboczych o wysokich parametrach wydajnościowych. Więcej szczegółów »

03.08.2017 – 17-08-2017
Przystępując do realizacji projektu “Simteract – Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo” – projekt realizowany przez Simteract Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, spółka Simteract Sp. z o.o. zgłasza zapytanie ofertowe na przedstawioną poniżej usługę programistyczną. Przedmiot zamówienia stanowi usługa programistyczna w ramach powierzonych obowiązków Senior Developera/Team Leadera zespołu programującego w językach C++/Rust, w których realizowany będzie system w ramach projektu. Lokalizacja projektu: Rzeszów. Więcej szczegółów »