Realizowane przez nas projekty z dofinansowaniem
ze środków unijnych

“Technologia generowania realistycznych wizualizacji tras kolejowych na potrzeby profesjonalnych symulatorów szkoleniowych”

Celem projektu jest opracowanie unikalnej w skali świata technologii proceduralnego generowania wizualizacji 3D tras kolejowych na potrzeby symulatorów szkoleniowych dla maszynistów pociągów. Opracowana technologia w maksymalnym stopniu zautomatyzuje generowanie modeli 3D tras kolejowych w oparciu o dostępne dane geoinformacyjne. Przygotowana technologia będzie zoptymalizowana pod oczekiwania firm szkolących maszynistów na symulatorach pociągów jednocześnie może zostać wykorzystana przez producentów symulacyjnych gier kolejowych. Zawierać będzie zestaw potwierdzonych badawczo cech i funkcji, które ułatwiać będą firmom tworzenie realistycznych scenariuszy szkoleniowych, a firmom tworzącym gry opracowywanie angażujących emocjonalnie i wywołujących immersję rozgrywek w roli gracza-maszynisty.

Projekt jest realizowany przez Simteract S. A., współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego: Inteligentny Rozwój 2014-2020; Osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działania Projekty B+R przedsiębiorstw; Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wartość projektu wynosi 4.394.475,00 zł, wartość dofinansowania 3.185.345,00 zł.

„Promocja produktów spółki SIMTERACT wspieranych system Traffic AI na zagranicznych rynkach Branżowych”

Celem projektu jest stworzenie świadomości Marki oraz Produktu na rynkach anglojęzycznych i powiązanych (posługujących się językiem angielskim w drugiej kolejności po natywnym). Rezultatem osiągniętym z tego projektu ma być sprzedaż licencji i wdrożenia produktu wspieranych systemem Traffic AI. Sprzedaż ta ma mieć charakter globalny i rozszerzać się poza najbardziej wpływowe i opiniotwórcze rynki docelowe takie jak Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA). Bezpośrednim rezultatem projektu ma być zwiększenie zatrudnienia w Firmie oraz pozyskanie ze sprzedaży środków na rozpoczęcie pracy nad rozwojem produktów powiązanych z Traffic AI adresujących znacznie szersze spektrum funkcjonalności. Pośrednim ma być rozwój bieżącego tytułu korzystającego z Traffic AI, będącego podmiotem promocji na rynkach zagranicznych poprzez płatne pakiety rozszerzeń (DLC). Oba cele mają się przełożyć na wzrost sprzedanych globalnie jednostek produktu.

Projekt realizowany przez Simteract S.A. współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego:  Inteligentny Rozwój, Osi priorytetowej: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działania: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; Poddziałania: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Wartość projektu wynosi 420.051,98 zł, z tego wartość dofinansowania to 315.038,98 zł.

“CGS – City Games Symulation”

Celem realizacji prac badawczych jest opracowanie innowacyjnego modułu symulacji środowiska miejskiego zawierającego ruch uliczny, reakcje i rozwój społeczeństwa oraz wpływ siatki dróg na gameplay dla potrzeb produkcji gier komputerowych (CGS – City Games Simulation).

Projekt jest realizowany jest w ramach inwestycji funduszu Leonardo Fund współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa, wartość dofinansowania 800.000,00 zł.

“Promocja produktów Spółki Simteract na zagranicznych rynkach branżowych”

Projekt jest promocją produktów Spółki na zagranicznych rynkach tak by świadomość globalnego Klienta IT/ICT dot. Polskiej Marki przełożyła się na zwiększenie rozpoznawalności marki, sprzedaży oraz zatrudnienia. Głównym rynkiem docelowym są kraje anglojęzyczne a w szczególności Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (USA) gdzie planujemy promocję poprzez obecność na międzynarodowych targach branżowych.

Celem projektu jest stworzenie świadomości Marki oraz Produktu na rynkach anglojęzycznych i powiązanych (posługujących się językiem angielskim w drugiej kolejności po natywnym).

Zapytania ofertowe aktualne

Brak

Zapytania ofertowe archiwalne

Pracownik Badawczy – Deweloper Assetów
2020-10-15 do 2020-11-16

Pracownik Badawczy – Administrator DevOps
2020-09-11 do 2020-10-12

Pracownik Badawczy – Programista Silnika
2020-09-11 do 2020-10-12

Pracownik Badawczy – Programista/Architekt UX/UI
2020-09-11 do 2020-10-12

Pracownik Badawczy – Deweloper Assetów
2020-09-11 do 2020-10-12

Pracownik Badawczy – Programista algorytmów proceduralnych generowania otoczenia i krajobrazu
2020-09-11 do 2020-10-12

21.07.2017 – 28-07-2017
Dostawa 5 szt. systemu operacyjnego oraz 6 szt. oprogramowania zabezpieczającego typu firewall i antywirus. Więcej szczegółów »

21.07.2017 – 28-07-2017
Dostawa pięciu stacji roboczych o wysokich parametrach wydajnościowych – czterech stacjonarnych i jednej mobilnej. Więcej szczegółów »

21.07.2017 – 28-07-2017
Zestaw sieciowy. Więcej szczegółów »

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/21.07.2017 – 28-07-2017
Zestaw sieciowy. Więcej szczegółów »

02.08.2017 – 09-08-2017
Dostawa jednej mobilnej stacji roboczej o wysokich parametrach wydajnościowych. Więcej szczegółów »

02.08.2017 – 09-08-2017
Dostawa czterech stacjonarnych stacji roboczych o wysokich parametrach wydajnościowych. Więcej szczegółów »

03.08.2017 – 17-08-2017
Przystępując do realizacji projektu “Simteract – Inteligentny System Ruchu Drogowego na Potrzeby Symulatorów i Gier Wideo” – projekt realizowany przez Simteract Sp. z o.o. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałania 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, spółka Simteract Sp. z o.o. zgłasza zapytanie ofertowe na przedstawioną poniżej usługę programistyczną. Przedmiot zamówienia stanowi usługa programistyczna w ramach powierzonych obowiązków Senior Developera/Team Leadera zespołu programującego w językach C++/Rust, w których realizowany będzie system w ramach projektu. Lokalizacja projektu: Rzeszów. Więcej szczegółów »